CINCO DE MAYO

CINCO DE MAYO na ɔkyerɛwee

CINCO DE MAYO na ɔkyerɛwee

Nnipa pii nnim nea anaa nea enti a nnipa a wɔwɔ U.S. di 5 de Mayo (a ɛne nea nnipa pii gye di bɔ abira no, ɛnyɛ Mexico Ahofadi Da), na mpɛn pii no Mexicofo nni 5 de Mayo wɔ Mexico. Enti dɛn nti na yɛdi 5 de Mayo wɔ Amerika? Momma yɛnkɔ abakɔsɛm mu kakra nhwehwɛ nea enti a ɛte saa.


5 de Mayo wɔ Mexico

5 de Mayo a ɛwɔ Mexico no, wɔfrɛ no Puebla Ko (May 5, 1862).

Ɛyɛ da a Mexicofo bɔɔ mmɔden sɛ wɔbɛsan akyekye ɔman no wɔ mfe 3 ɔko a ɛkɔɔ so wɔ ɔman no mu akyi (Reform War). Esiane sɛ na wonni asraafo dɔm a wɔde wɔn ho ahyɛ mu nti, na Mexicofo dodow no ara a wɔwɔ ɔko yi mu no yɛ akuafo, a wonni akode a ɛfata, nanso na wɔasi wɔn bo sɛ wobedi Franse asraafo no so nkonim (saa bere no na wobu wɔn sɛ asraafo a wɔsen biara, na wosuro wɔn sen biara wɔ wiase, sɛnea na wɔwɔ kɛse no osuahu a wonyae wɔ akodi mu).


France sii gyinae sɛ wɔbɛtow ahyɛ Mexico so ɛmfa ho sɛ na aman abien no ntam ayɛ apam no; Ná France nim sɛ ɔman no ayɛ mmerɛw yiye esiane ɔko a ɛkɔ so wɔ Mexico yi nti, na wobuu wɔn ho sɛ wɔkorɔn, enti wosusuwii sɛ ɛbɛyɛ adwuma a ɛnyɛ den. Nanso na wɔwɔ kokoam adwene bi nso: wɔbɛkɔ so atu akɔ atifi fam, sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi akɔtow ahyɛ U.S. so, a wonim sɛ wɔyɛ ɔman a ɛyɛ den a asraafo dɔm a eye sen biara wɔ wiase - na wɔreyɛ nhyehyɛe sɛ wobedi aman abien no nyinaa so nkonim.

Nanso hwɛ nwonwa ara a ɛyɛɛ wɔn nwonwa, bere a ɔsahene Ignacio Zaragoza a na nnipa kakraa bi na wɔwɔ n’afã, ne asraafo dɔm a wobu no sɛ wɔba fam sɛ wɔde toto ho no dii asraafo dɔm a wɔsõ na wosuro wɔn sen biara wɔ wiase no so nkonim wɔ saa ɔko no mu no.


5 de Mayo wɔ U.S

Na United States suro sɛ France betumi akɔ so akɔ Atifi fam (sɛ wodi Mexico so nkonim a), efisɛ eyi bɛkyerɛ ɔko a ɛbɛda wɔne France ntam, titiriw esiane sɛ na wobu Franse asraafo sɛ wɔkorɔn na wɔsen ne nyinaa nti, eyi bɛkyerɛ sɛ U.S. betumi ayɛ saa dii nkonim bio.


Bere a U.S. aban tee sɛnea Mexico dii Fransefo so nkonim wɔ saa ɔko no mu no, wodii afahyɛ, na wɔkae sɛ ɛyɛ da a ɛsɛ sɛ wɔkae (eyi kyerɛ sɛ France antumi ankɔ n’anim antow ahyɛ wɔn so). Efi saa bere no, wɔfa U.S. so di el 5 de Mayo


Nanso saa afahyɛ yi yɛɛ kɛse wɔ afeha a ɛto so XX no mu, bere a nsadan ahorow no yɛɛ dawurubɔ akɛse de dii da yi ho afahyɛ denam Mexicofo nnuan ne beer so, na wɔde wɔn ani sii atubrafo/hispanicfo so kɛse no.

Na ɛno nti na wɔde Mexicofo nnuan a ɛyɛ dɛ te sɛ tacos, enchiladas, guacamole, pozole, ne nea ɛkeka ho di el 5 de Mayo afahyɛ wɔ U.S. no.


FA MEXICAFO NNUAN A ƐYƐ DƐM DI CINCO DE MAYO YI HO Afahyɛ

 

Hena na onsusuw sɛ Mexicofo nnuan ne aduan a ɛyɛ dɛ sen biara wɔ wiase nyinaa?

Wiɛ mɛma wo recipes 3 a wobɛtumi ayɛ de adi saa 5 de Mayo yi ho afahyɛ.

 

Salsa a ɛyɛ ahabammono a wɔde Pineapple ayɛ

Yɛn nyinaa ani gye saa asada tacos a ɛyɛ dɛ no ho, a onion ne cilantro ka ho...yum!

Sɔ salsa a ɛyɛ dɛ a ɛyɛ ahabammono yi a minim sɛ ɛbɛyɛ nea ɛsɛ sɛ woyɛ bere biara a wubenya taco no hwɛ.

Wubehia sɛ:

 • Jalapenos na ɔkyerɛwee
 • Gyeene
 • Tomatillo na ɔkyerɛwee
 • Nkyene
 • Mako
 • abrɔbɛ

Noa nsu bi na fa jalapenos, onion, tomatillo ka ho. Sɛ wɔyɛ krado wie a, fa fra fa ananse no kakra ka ho. Fa ɛmo ne nkyene gu mu sɛnea wopɛ. Twitwa ananse ne cilantro a aka no mu nketenkete, fa ka wo salsa ho na ayɛ krado!

 

Wubetumi de saa salsa yi aka wo tacos ho na ama wɔanya saa yummy touch a ɛboro so no anaasɛ wode dip adi dwuma ama wo chips; yɛhyɛ bɔ sɛ w’ani begye ho!Nnua a wɔfrɛ no Horchata a wɔfrɛ no Strawberry

Ma anigye ne dɛ twist ma horchata a agye din no...

Akadeɛ:

 • Ɛmo
 • Sinamɔn
 • Nufusu a wɔayam
 • Nsuo
 • Vanilla a wɔfrɛ no vanilla
 • asikre/nufusu a wɔayam
 • Strawberry a wɔde yɛ nneɛma

Gyae aburow no wɔ nsu mu anadwo mũ no nyinaa (anaasɛ nnɔnhwerew bi sɛ wo werɛ fi sɛ wubegyaw no anadwo a). Afei fa sinamon fra, yiyi mu na fa nufusu a ayɛ hyew, vanilla, asikre anaa nufusu a wɔayam ne strawberry bi ka ho, fa fra bio.

 

Sɛ ɛyɛ krado wie a, hwie gu toa a nsukyenee ne strawberry nketenkete wom mu na nya anigye!Guacamole a wɔde di dwuma

Yɛn nyinaa wɔ akwan ahodoɔ a yɛfa so yɛ guacamole - me nkyerɛaseɛ a ɛfa akwan a agye din paa a wɔfa so de avocado di dwuma no mu baako ho nie:

Mash avocado binom, fa mexican cream ka ho, pia lemon anaa lime nsu mu, fra. Afei fa (pico de gallo) jalapeno anaa serrano, tomato, onion, cilantro (ne nyinaa a wɔatwa no nketenkete) ka ho, fa nkyene ne ɛmo ka ho na fa fra.

 

Ɛyɛ krado sɛ wode chips anaasɛ taco a w’ani gye ho bɛma mu anigye.

 

Mewɔ anidaso sɛ wobɛsɔ ahwɛ na w’ani agye saa aduannoa ho nyansahyɛ ahorow yi ho wɔ 5 de Mayo yi mu.

San kɔ blog so