Mma ɛnhaw wo, yɛbɛma wɔahwɛ wo!

So wo nsa kaa ade a ɛnteɛ? Woyera akataso bi? Ade a asɛe?
Yɛde wo kataa wo so!
Kɔ https://www.cupkin.com/help na hyehyɛ kratasin no.
Sɛ wo sesa w’adwene kɛkɛ na wompɛ nkuruwa no bio a, email yɛn kɛkɛ wɔ max@cupkin.com na yɛbɛma wɔahwɛ wo.
Yɛgye nneɛma a wɔmfa nni dwuma wɔ nea wɔde ahyɛ mu mfiase no mu wɔ nnafua 30 akyi bere a yɛtɔɔ no.
Sɛ wɔsan de ade bi ba a ɛnni yɛn akwankyerɛ a yɛde san de ba no akyi, te sɛ nnaka a ayera, asɛe, anaa wɔde adi dwuma a yɛwɔ hokwan sɛ yɛremfa sika no nyinaa mma.
Wɔde wo akontaabu no bɛto adwuma nnafua 7 ntam. Wɔremfa mfitiase nneɛma a wɔde menae ho ka nka sika a wɔbɛsan de ama no ho. Yɛde label a wɔatua ho ka dedaw bɛmena wo, nanso yɛbɛtwe $5.95 restocking fee wɔ sanba nyinaa ho, wɔbɛfa eyi afi wo mfitiaseɛ kwan a wode tuaa ka no mu.
Yɛn sankɔhwɛ address ne.
687 N 2000 W. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
Nkyekyɛm 1
Springville, UT 84663 na ɛwɔ hɔ