Decluttering Tips and Resources for Your Spring Cleaning

Decluttering Afotu ne Nneɛma a Wɔde Yɛ Ahohuru Bere mu Ahotew

Decluttering Afotu ne Nneɛma a Wɔde Yɛ Ahohuru Bere mu Ahotew

Abenfo gye tom sɛ sɛ wowɔ baabi a ɛhɔ yɛ basabasa na ɛho agu fĩ a, enye mma w’adwene. Ɛno nti na ɛho hia sɛ wode ahohuru bere mu ba a wowɔ nhyehyɛe pa a wode siesie nneɛma a ɛyɛ fɛ na wosiesie no.

Afotu kakraa bi a ɛbɛboa wo ma woafi w’ahohuru bere ase yiye ni.

Bɔ Botae Bi

Ansa na wubehuruw akɔ adwuma bi mu no, si w’ani si botae bi a wubetumi ayɛ ho na fa si w’ani so. Hwehwɛ nea ɛho hia sen biara na yɛ adwuma di kan di saa so nkonim. So wo fie adwumayɛbea ho hia anaasɛ adididan no ho hia? Beae bɛn na ɛde adwennwen reba wo so kɛse? Sɛ woyɛ adwuma yiye wɔ beae biako pɛ a, fa w’adwene si wo botae no so kakra. Hwɛ nea ɛsɛ sɛ wɔpopa, hyehyɛ, na wosiesie, na fi hɔ kɔ.

Mfa Nneɛma Nsie

Nnipa pii de wɔn afie yɛ adekorabea, na eyi yɛ nneɛma a enye koraa a wubetumi ayɛ no mu biako. Mfa nneɛma a ɛyɛ basabasa nsie; tew so sɛnea ɛbɛyɛ a wubenya kakraa bi a wobɛhohoro. Wowɔ baabi a anohyeto wom nkutoo, sɛ́ ɛyɛ ɔdan a wɔde nneɛma gu mu anaa aguaree mu no. Fa nneɛma sie nyansam na twa nneɛma a ayɛ basaa no atirimɔden so.

Fi ase Ketekete

Ebia wobɛpɛ sɛ woyɛ wo fie nyinaa ho nhyehyɛe, nanso eye sɛ wufi ase fi beae ketewaa bi. Paw ɔdan a wɔde nneɛma gu mu anaa nkuku na tew nneɛma a ɛwɔ saa beae yi so. Ɛbɛboa ma akanyan wo ma woapaw baabi soronko da biara da a wobɛyɛ ho adwuma.

Yɛ Nteaseɛ

Bere a wobɛpɛ sɛ woyɛ biribiara no, fa botae a ntease wom si w’ani so. Susuw bere dodow a wowɔ ne adwuma a wopɛ sɛ woyɛ ho. Afei, yɛ nhyehyɛe a etu mpɔn a wode bɛyɛ adwuma. Ɛda adi sɛ wubetumi ayɛ drawer anaa cupboard anadwo biara, nanso sɛ wobɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ dan mũ nyinaa a, ɛbɛhyɛ wo so.

Ma Abusua no Mmoa Dapɛn Awiei

Sɛ wowɔ adwuma kɛse bi te sɛ ɔdan a wɔtra mu, adididan, anaa baabi a wɔde kar sisi a, yɛ nhyehyɛe yɛ dapɛn awiei a wo ne abusua no bɛkɔ akɔboa. Ɔkwan a eye sen biara a wobɛfa so ama beae kɛse bi ayɛ basaa na wɔahyehyɛ no yiye ne sɛ wobɛhwehwɛ mmoa bi na wode ayɛ da koro. Yɛ aduan bi ho nhyehyɛe na yɛ nneɛma biara ho nhyehyɛe.

Nsa pii bɛma adwuma yi ayɛ hare, na sɛ wokyerɛw w’abusua sɛ wɔmmoa wɔ mu a, ɛbɛma ayɛ mmerɛw sɛ wobɛkɔ so ayɛ nhyehyɛe. W’abusua bɛkyerɛ obu ama baabi a ɛho tew no efisɛ wɔboa ma wosiesiee hɔ.

Awie

Ahohuru bere yɛ bere a ɛfata a wubetumi asiesie wo fie. Ɛdenam botae ahorow a wubetumi de asi w’ani so, beae biako a wobɛyɛ adwuma bere koro mu, na wohyɛ w’abusua nkuran sɛ wɔmfa wɔn ho nhyɛ mu so no, wo fie bɛyɛ nea ɛhɔ yɛ basabasa wɔ bere tiaa bi mu. Sɛ́ akatua no, ɛbɛyɛ mmerɛw sɛ wobɛma ayɛ saa.

Nneɛma a wonya fi mu:

https://www.housebeautiful.com/asetra kwan/nhyehyɛe-afotu/a39046087/decluttering-afotu

San kɔ blog so