Hiring a Sitter During Flu Season

Sitter a Wɔbɛfa Wɔ Atiridii Bere Mu

Nwansena a ɛyɛ abofono a enni ano a ɛrekɔ so wɔ saa bere yi mu (te sɛ afe mũ no nyinaa, TBH...) - nokwarem no, ebia wo ne w’abusua akyere biako anaa abien anaa anum dedaw. Na esiane sɛ mmofra da so ara kɔ sukuu nti, hokwan a ɛwɔ hɔ sɛ wɔbɛyare no yɛ nea ɛda adi kɛse. Wɔ ɔwofo a ɔyɛ adwuma a ɛho nhia sɛ obetumi ayi adwuma da koro ne ne ba a ɔyare no atra fie no fam no, ɛsrɛ asɛmmisa a ɛne sɛ, “So ɛsɛ sɛ mefa obi a ɔhwɛ mmofra na mede wɔn ho to asiane mu sɛ wɔbɛyare, nso?” Dɛn ankasa na ɛsɛ sɛ ɔwofo yɛ?!


Nokwarem no, mmuae a ɛteɛ anaa bɔne biara nni ha. Ɛfa w’abusua ahiade ne nea wo mmoa a woafa no no pene so na ne ho tɔ no so ankasa. Wɔn a wɔhwɛ abofra a ɔyare no binom ani nnye adwene a ɛne sɛ wɔbɛhwɛ abofra a ɔyare no ho, na ɛyɛ wɔn hokwan sɛ wɔpow nea wɔde rema no, bere a wɔn a wɔhwɛ mmofra binom mfa wɔn ani nnye ho na wɔn ani gye ho sɛ wɔbɛboa no. Ɛsɛ sɛ wɔkyerɛ obu ma gyinaesi abien no mu biara. Ɛno akyi no, sɛ ɔkwan a wɔfa so fa obi a ɔhwɛ wo ba no so no yɛ nea eye ma wo na nea ɔhwɛ wo ba no so no pene so a, akwan kakraa bi a wubetumi afa so aboa ma wo ba no hwɛfo no ho atɔ no ni:


 • Fa nsa hohoro ne anim akataso ma wo sitter no mfa nni dwuma sɛnea ɛbɛyɛ a wɔremma mmoawa a wɔde wɔn ho bɛhyɛ mu no ayɛ ketewaa bi.
 • Ɛsɛ sɛ wo sitter te asiane a ɛwɔ abofra a ɔyare hwɛ mu ase...kyerɛ sɛ, hokwan wɔ hɔ sɛ wobetumi akyere biribiara a wo ba wɔ. Sɛ wode nnuru a wɔde tew wɔn ho ma wɔn, kata wɔn anim, na wohyɛ wɔn nkuran sɛ wɔnhohoro wɔn nsa a, ɛtaa kyerɛ sɛ wubu wɔn akwahosan ne wɔn yiyedi sɛ ɛsom bo.

 • Munsusuw akatua dodow bi ho.
 • Wɔn a wɔhwɛ mmofra no bi nnye sika foforo biara wɔ mmofra a wɔyare a wɔhwɛ wɔn ho, na ebinom nso gye sika. Afei nso, egyina sɛnea amanneɛbɔ no yɛ tiaa ma nea ɔte hɔ no so no, dɔnhwerew biara ho ka betumi ayɛ soronko. Ɛyɛ papa bere nyinaa sɛ wo ne wo sitter no bɛbɔ saa nkɔmmɔbɔ yi ansa na wɔaba. Ade a etwa to a wopɛ ne sɛ nkitahodi a ɛnteɛ biara bɛba wɔ sikatua ho, na ebetumi ama mpaapaemu aba wo mmoa ne w’abusua ntam. Ɛyɛ papa sɛ worensusuw biribiara ho, enti di nkitaho ntɛm na pene nsɛm so ansa na wɔagye adwuma no atom.

 • Ma wo sitter no kwan ma ɔne abofra no nnye n’ahome.
 • Sɛ mmofra yare a, wɔpɛ sɛ wɔtra ase na wɔkyekye wɔn werɛ. Ɛfata sɛ wo ba no nya obi wɔ hɔ a ɔbɛpetepete n’akyi, ayɛ no soup, ma wayɛ veg wɔ TV anim akɔhwɛ cartoon anaa sini, na ɔde kuntu bɛhyɛ ne so bere a ɔda hɔ akɔda a wohia kɛse no. Mmofra a wɔyare a wɔhwɛ wɔn no de da ne nhyehyɛe soronko kakra ba sen sɛnea ɛte daa. Ɛnsɛ sɛ ɛyɛ soronko ma wo sitter no. Mmoa a wobɛfa no sɛ ɔbɛhwɛ wo ba a ɔyare no nyɛ bere a ɛsɛ sɛ wɔhwehwɛ sɛ wɔhyehyɛ wo dan a wɔhoro nneɛma anaasɛ wɔde vacuum gu fie mũ no nyinaa mu. Wɔreyɛ wo adɔe kɛse denam wɔn ankasa akwahosan a wɔde bɛto asiane mu de ahwɛ wo ba a ɔyare no so; ma wɔn kwan saa bere yi na wɔnyɛ kakraa bi sɛnea ɛbɛyɛ a wobetumi akɔ hɔ pii ama wo ba no. Wo ba no ahiade di kan.

 • Fa akwankyerɛ a emu da hɔ ma wɔ nnuru ho na ma nɔma ahorow a egye ntɛmpɛ nhu na ɛnyɛ den sɛ wubehu.
 • Ma ɛnyɛ mmerɛw mma wo sitter no denam akwankyerɛ a emu da hɔ na ɛyɛ tiawa a ɛfa nnuru kyekyɛ ho, ne nɔma ahorow a wɔde di dwuma ntɛm ara a wɔagyaw wɔ frigye anaa adididan mu counter so sɛ Onyankopɔn nhyɛ wɔn sɛ wɔwɔ tebea bi a ɛsɛ sɛ wɔde di dwuma mu. Nnɔmba pa bi a ɛsɛ sɛ wonya wɔ wɔn nsam ne wo ba no mmofra oduruyɛfo, ofipamfo anaa abusua muni bi a ɔbɛn wo, adwuma nɔma sɛ nea ɔte hɔ no ntumi mfa nkwammoaa mu nkɔ wo nkyɛn a, ne awuduru a wɔde siw ano. Nyansa wom nso sɛ wobɛma wo ne nea ɔte wo so no de wɔn nsa ahyɛ tumi krataa bi ase a ɛboro akwankyerɛ ahorow so sɛnea ɛbɛyɛ a wode nnuru bɛma.

 • Kyerɛ w’anisɔ.
 • “Meda wo ase” a ɛnyɛ den no boa kɛse ankasa. Nanso sɛ woyɛ biribiara te sɛ me a, ɛda adi sɛ wobɛkɔ soro akɔma nkurɔfo ahu sɛnea w’ani sɔ wɔn. Akwan foforo a wobɛfa so ada aseda adi akyerɛ wo sitter no betumi ayɛ te sɛ nea wubue wo kitchen ma wɔn na woama wɔn kwan ma wɔadi biribiara a wɔpɛ (gye nsa cabinet no nkutoo, esiane ntease ahorow a ɛda adi nti...), ama wɔanya thermostat no so tumi kakra (hey, ɛyɛ da no ara de na ɛsɛ sɛ wɔn ho tɔ wɔn!), anaasɛ wobɛma wɔahwɛ Netflix a wɔde wɔn nan akɔ soro bere a abofra ketewa no reda wɔ dan foforo no mu. Ɛmfa ho sɛnea wubesi gyinae sɛ wobɛda anisɔ adi no, hwɛ hu sɛ nea ɔte wo so no nim sɛ wɔn mmɔdenbɔ no nkɔ a wonhu.


  Sɛ edu da no awiei a, yenim sɛ yare yɛ nea wontumi nkwati; ɛto yɛn nyinaa. Na, awerɛhosɛm ne sɛ, ɛtaa to mmofra, na ɛtɔ mmere bi a ɛde awofo to tebea a emu yɛ den mu. Nea eye ne sɛ, nnipa a wɔn ho yɛ nwonwa wɔ hɔ a wɔbɛboa na wɔde asomdwoe bi ama mmusua a wonim sɛ wɔhwɛ wɔn mma na wɔma wɔn nneɛma wɔ saa mmere a emu yɛ den yi mu. Enti sɛ wuhu sɛ saa bere yi sɛ wuhia mmoa a efi abɔnten so de hwɛ wo ba bere a ɔresiesie ne ho a, hwɛ hu sɛ ɔwɔ nea wohia na ama wɔn shift no akɔ so yiye sɛnea ɛbɛyɛ yiye biara, na mma wo werɛ mmfi sɛ wode wo de bɛma abofra hwɛfo nkamfo kakra wɔ awiei no.

  San kɔ blog so