How I Finally Made Peace With Myself Over My Son's Tablet Usage

Sɛnea Awiei koraa no Me ne Me Nya Asomdwoe Wɔ Me Ba no Tablet a Ɔde Di Dwuma no Ho

Bere a na minyinsɛn me babarima, me ba a odi kan ne biako pɛ no, mekaa ntam kɔɔ soro ne fam sɛ meremma no nnya tablɛt anaa ɛlɛtrɔnik mfiri kosi sɛ anyɛ yiye koraa no obedi mfe du. Ná mepɛ sɛ onya mmofraberem tete mmere; abɔnten so agodie, nkoekoemmoa a ɔboaboa ano, mfonini, ne sakre a ɔtra. Wunim, saa nneɛma fɛfɛ no nyinaa a wɔhyɛɛ me sɛ minyaa mu osuahu bere a na meyɛ abofra wɔ 90 mfe no mu. Mibuu awofo a wɔmaa wɔn mma nyaa tablet no atɛn wɔ anwummere pon so, nanso mesesaa me nnwom, ntɛmntɛm ɛsɛ sɛ mede ka ho, bere a wɔwoo me babarima no akyi.

Esiane sɛ na akokoaa bi resu wɔ akyi nkongua so akɔda LA kar akwan mu nti, na ɛsɛ sɛ wɔyɛ nneɛma a emu yɛ den. Ankyɛ, na ɛte sɛ bere biara a yɛwɔ kar mu anaa adidibea bi no, mɛhwehwɛ Winnie the Pooh mfonini ahorow a mede bɛbɔ ama no wɔ me fon so. Ɛmaa n’adwene kɔɔ so yɛɛ adwuma na ne ho dwoe. Sɛ́ ɛna a onni ɔhokafo no, ɛbɛyɛɛ me poma, na bere a odii mfe abien no, na ɔwɔ n’ankasa abopon. Metee afobu kɛse nka wɔ ho. “Mede screen bere yi nyinaa reporɔw n’amemene ketewa ohiani no!” Misusuwii sɛ. Sɛnea na mepɛ sɛ meyɛ maame a obetumi de me bere nyinaa agye n’ani no, na mintumi kɛkɛ. Na ɛsɛ sɛ meyɛ adwuma na meyɛ nneɛma wɔ fie hɔ na na minni mmoa.

Seesei me babarima no adi mfe anan, na ɔredi mfe anum. Mede no din hyɛɛ pre-k mu wɔ awɔw bere mu. Ɛyɛ sukuu anaa daycare osuahu a edi kan a wanya pɛn. Ɛyɛɛ me nwonwa sɛ ne kyerɛkyerɛfo no gyinaa me wɔ pickup awia bi sɛ merebɛbɔ me babarima no so. “Minnye nni sɛ otumi kenkan ade dedaw!” Ɔteɛɛm a na onnye nni.

Misusuwii sɛ: “Me nso mintumi.” So ebetumi aba sɛ me ba no rekenkan ade dedaw ankasa na na minni adwene biara? Mekenkan kyerɛɛ no ​​na meboaa wɔ nkyerɛwde no mu, nanso manyɛ kɛse sɛ me ne no tena ase kuraa nhoma na mehyɛ no nkuran sɛ ɔno nkutoo mmɔ nsɛmfua no.

Yeduu fie bere a yɛapɔn sukuu no na yɛhwɛɛ nkrataa a wɔde menae no mu huu Highlights Magazine foforo a ɛretwɛn no. Me ne no tenaa mpa no so na medannan mu. Yehuu asɛm tiawa bi, nea minim sɛ onhuu bi da, na meka kyerɛɛ no ​​sɛ ɔnkenkan nkyerɛ me. Ɔkenkan asɛmfua biara a mfomso biara nni ho. Na mede no hoahoa me ho kɛse, m’ani yɛɛ kusuu kakra, nanso afei metee saa afobu a minim no nka. Ná minim sɛ ɛnyɛ me na mekyerɛɛ no ​​akenkan. Ná ɛyɛ abopon no. Mente nka kɛse sɛ me ne no nyɛ nsa te sɛ. Mente nka kɛse wɔ screen time a wanya nyinaa ho, nanso mete nka kɛse sɛ me ba no hyɛn n’afe a edi kan wɔ sukuupɔn mu a na onim akenkan dedaw; biribi a mmofra dodow no ara rensua kosi sɛ wobedi bɛyɛ mfe asia.

Meda so ara gye di sɛ screen bere pii nyɛ papa mma yɛn mu biara, a m’ankasa ka ho, nanso mintumi mpow sɛ saa mfiridwuma yi ayɛ akyɛde ankasa. Sɛ misusuw m’ankasa me mmofraberem a me ne ɛna a onni ɔhokafo wɔ hɔ no ho a, mintumi nhu sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ɛtɔ mmere bi a na ɛyɛ den no mpo. Tablet no ama manya ahomegye bere a makɔ me hama no awiei no, ne bonus! Ɛde akyerɛkyerɛ me ba no biribi a ɛsom bo ankasa.

San kɔ blog so