Rediscovering the season of JOY

ANIGYE bere a wɔsan hu

Bere a ɛsɛ sɛ saa bere yi yɛ yɛn ade a yɛsom bo sen biara (anaasɛ anyɛ yiye koraa no wɔka kyerɛ yɛn saa wɔ aguadi mu) wɔ afe no mu no, yɛtaa hu sɛ yɛayɛ basaa, yɛahyew, na yɛde asetra a ɛte saa no mu nneɛma asinasin ma yɛn mma ne yɛn ahokafo. Me & wo... yɛrebɛdannan tables no saa season yi. Momma yɛnko ntia nea abɛyɛ BURNOUT ne STRESS bere no na yɛmfa nea yebetumi biara mma yɛn mmusua ne yɛn ankasa.


Bere a adwene no te sɛ nea anidaso wom no, minim sɛ ɛnyɛ den sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afi saa screen yi ho na dɔnhwerew biako mu no asetra bɛsan akɔ tebea a na ɛwɔ hɔ no mu, ɛmfa ho sɛ yɛwɔ adwene pa sɛ yɛde anigye bɛsan aba bere no mu.

Kɔ so kenkan. Mewɔ FIX a ɛhia sɛ wobɛnya nkɛntɛnsoɔ wɔ nsakraeɛ mu nnɛ ne kɔ w’anim.

Nea ɛne adwennwen ne abasamtu bɔ abira ne ANIGYE. Yɛbɛyɛ dɛn de nsiyɛ ayɛ adwuma de anigye asan aba yɛn asetra ne yɛn fie? Anigye yɛ nea wopaw, ɛmfa ho afe no mu ɔsram biara. Ɛyɛ WO na ɛsɛ sɛ woyɛ “wɔ nea ɛyɛ den mu” na PAW sɛ wobɛdan akɔ anigye mu. Ɛyɛ paw sɛ wode nneɛma bɛto adwene kɛse mu sen wo ho.

Ɔkwan biako a mafa so de anigye aka me fie ho wɔ ɔkwan a wotumi hu so ne sɛ mede nkyerɛwde kɔkɔɔ a wɔde nkata so a wɔtaa de di dwuma asisi hɔ. Mede guu mmeae a metaa si (ahwehwɛ, adididan mfɛnsere, frigye, ne nea ɛkeka ho) Wɔ saa nsɛm a ɛyɛ nnam no so no, mewɔ nkaebɔ ahorow a ɛkyerɛ sɛ mɛpaw anigye anaasɛ mɛyɛ yiye sɛ ɔwofo. Mekyerɛw nsɛm a wɔafa aka a ɛkaa me ho fii podcast, nhoma, anaa Hobby Lobby nsɛnkyerɛnne mu efisɛ yɛn nyinaa nim sɛ saa nsɛnkyerɛnne no ma yɛyɛ nnipa pa, lol.

Afei, sɛ migyina saa beae no resiesie awia aduan, merehyɛ nkuku mu, anaasɛ mede mascara regu so a, mehwɛ wɔn na meyɛ koma mu nhwehwɛmu. Eyi yɛ ɔkwan a mifii ase nkyɛe wɔ osutɔbere yi mu na aboa me ma makɔ so ayɛ m’adwene sɛ maame na menantew anigye kɛse ne abasamtu kakraa bi.


Bere a misuro ɔmanfo a wɔpɛ wɔn ho koraa no, pii wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yesusuw ho wɔ yɛn ho bere a yɛayɛ basaa dodo anaasɛ yɛahyew yɛn no. Ɛnyɛ mfitiaseɛ self-care a mommy blogs ka kyerɛ wo sɛ nom bobesa na fa bubble bath ho asɛm na mereka. Momma yɛmfa eyi nkɔ akyiri kakra. Susuw onipa ko a WOyɛ ho. Hwɛ wo Enneagram nɔma, wo Myers Briggs, ne/anaasɛ wo Ɔdɔ Kasa ahorow. Wubetumi anya nipasu mu sɔhwɛ ahorow a ɛnyɛ den wɔ intanɛt so sɛ worefi nkɔmmɔbɔ yi ase afi baabi a ɛnyɛ hwee a. Afei, bere a wunim onipa ko a woyɛ no, di wo ho a wobɛhwɛ so no ho dwuma ma WO.

Ebia, sɛ́ Enneagram 1 no, w’ani gye krataa a wɔde kyekyere nneɛma a ɛne ne ho hyia a ɛyɛ pɛ na sɛ́ anka wobɛkyekyere no ayɛ nea ɛde adwennwen ba no, ɛno yɛ awerɛkyekye ma wo. Yɛ no. Fa bere si hɔ na ama woayɛ pɛ wɔ wo ntama a wode kyekyere nneɛma ho wɔ saa bere yi mu. Ebia wo Dɔ Kasa yɛ quality time - fa saa di dwuma na te nka sɛ wɔdɔ wo saa bere yi. Fa bere si hɔ sɛ wo ne wo mma bɛtra ase akenkan. Hu w’adamfo bi ma wɔnkɔ kɔfe bere tenten anaasɛ to nsa frɛ wɔn ma wɔmmra bi sɛ mmofra hwɛ yɛ asɛm a. Tis bere a ɛsɛ sɛ wode wo ho hyɛ nneɛma a ɛde anigye brɛ wo mu na nim a wunim onipa ko a woyɛ wɔ wo mu no boa ma wonya ahoɔden na ɛma wonya anigye foforo sen sɛ wobɛma adwennwen aba.


Momma yɛnka adwene a wɔde hwɛ ade ho asɛm. Sɛ yebetumi adan yɛn adwene akɔ aseda gyinabea so a, ɛboa ma yɛn “anigye-mita” no yɛ kɛse. Nya adwene sɛ ɛwom sɛ ebia yɛwɔ tebea a emu yɛ den mu wɔ sikasɛm mu (anaasɛ ɔkwan foforo so) de, nanso anyɛ yiye koraa no yɛwɔ XYZ efisɛ yenim sɛ afoforo nni nneɛma a ɛho hia a ɛda hɔ kwa a ɛfa nea yɛwɔ ho. Ɛyɛ ade biako sɛ wubesusuw eyi ho wɔ w’adwene mu, nanso wo nan a wode besi eyi so nso ɛ? Mehyɛ wo nkuran sɛ fa wo ho hyɛ atuhoama hokwan bi mu saa berɛ yi mfa mmoa nkae wo sɛ wo haw (ɛwom sɛ ɛyɛ akɛseɛ ma wo deɛ) ebia ɛbɛyɛ nketewa ama afoforɔ. Ɛho nhia sɛ atuhoama yɛ te sɛ nea wɔsom wɔ soup kitchen mu, nanso ebetumi aba saa. Ebetumi nso ayɛ te sɛ akyɛde bi ama mpɔtam hɔ guy a onni fie, ntoboa ma adeyɛ kɛse bi, tɔ agode bi ma adɔe kar, atuhoama bere de boa mmusua “tɔ” agode ma tots, ne nea ɛkeka ho.

Okay, I saved the best for last ... ɛyɛ adeɛ a ƐYƐ YIYE a wobɛtumi ayɛ de ayɛ nsakraeɛ wɔ wo ho ne wo fie, nanso ɛyɛ den paa. Kɔkɔbɔ a ɛfata.

Gyae ne subammɔne. Ebia wobɛka sɛ “Menni subammɔne ankasa... Metumi agyae me nnadewa a mɛka, nanso ɛno boa adwennwene ne ɔhyew a ɛyɛ dɛn?”

Ɛnyɛ saa.

Yɛrekɔdwene ho akɔ akyiri. Mehyɛ wo nkuran sɛ wo ne nneɛma te sɛ wo mma a wobɛteɛteɛm agu (ɛmfa ho nea enti a ɛte saa: nkanyan a ɛboro so, abasamtu, mmofra nneyɛe). Mehyɛ wo sɛ sɛ ɛno ne nea woreyɛ adwuma da biara da na worentumi nni frigye no ho dwuma a enni hɔ a. Mepɛ sɛ wotetew mu ne sɛ wobɛda anadwo sɛnea ɛbɛyɛ a wo ho bɛtɔ wo kɛkɛ na woanya bere a wo nkutoo. Mehyɛ wo nkuran sɛ wo ne nneɛma a ɛremma wonyɛ nea eye sen biara na woanwo wo ho ne ofie a ɛwɔ apɔwmuden no ntam. Ebia wobɛte nka sɛ bobesa ne Netflix kosi anadwo fã ne nea wuhia, nanso ɛresiesie wo ɔkyena sɛ wobɛsan ayɛ awerɛhow kyinhyia koro no ara a worebɔ mmɔden sɛ wubebubu no. Fa anadwo ahwehwɛ no to fam na kɔ ntɛm nna kakraa bi na ɛda adi sɛ wubehu nkɔso wɔ wo da biara da awofoyɛ nhyehyɛe no mu. Wobɛnya pii de ama ɛfiri sɛ woamfi wo da no ase a w’ahoɔden asa. Nokwarem no, ɛnyɛ eyinom nkutoo ne nneɛma a wubetumi atew mu, na mmom susuw nneɛma ho kakra na si nea ɛsɛ sɛ wohyɛ da gyae ma bere bi anaa daa efisɛ ɛbɛyɛ papa ama wo ne wo fie no ho gyinae.


San kɔ anigye nsɛm a wɔakyerɛw so. Yɛpɛ nea eye sen biara ma wo ankasa wɔ saa bere yi mu. Yɛpɛ sɛ wunya anigye na woka ho asɛm kyerɛ w’abusua ne afoforo. Yenim nso sɛ, ɛmfa ho nea ɛbɛba biara no, awofoyɛ yɛ den. Ɛho nhia sɛ ɛma yɛkotow da biara da. Yebetumi ayɛ eyi, nanso susuw ho hwɛ? Yɛyɛ mpanyimfo na nsakrae fi ase fi yɛn so. Sɛ wode nsɛm a ɛyɛ nnam ka w’asetra ho kɛkɛ dapɛn yi mpo a, mɛhyɛ wo nkuran sɛ yɛ nkɔso nkɔ nkɔso. Sɛ wuhia “bere tiaa bi” a wode beyi plug anaa woakyerɛw saa nsɛm a ɛyɛ nnam no a, fa yɛn kɔla nkratafa a wontua hwee bere a woakyerɛw wo din wɔ yɛn VIP email list no mu no. Wo de kɔla dwumadi bi ca s et mmofra no bere a w’ani gye wo “bere” no ho.

Yɛpɛ sɛ monya nea eye sen biara nnɛ, ɔkyena, ne afe a edi hɔ no. Nsakrae nketenkete de nsakrae asorɔkye akɛse ba. Fi ase wɔ baabi.

San kɔ blog so