Spring Cleaning: Choosing Household Cleaners Wisely | Cupkin

Ahohuru Bere mu Ahotew: Ofie Ahotewfo a Wɔpaw Wɔn Nyansa Mu | Cupkin a ɛyɛ fɛ

Ahohuru Bere mu Ahotew: Fie Ahotewfo a Wobɛpaw Nyansa mu

Ahohuru bere adu, na bere biara nni hɔ a eye sen eyi a wode ahohuru bere mu ahotew a edi mũ bɛma wo fie ayɛ foforo. Nanso ansa na wobɛkɔ akɔtotɔ nneɛma a wɔtaa de siesie nneɛma a wɔtaa de di gua no, gye bere tiaa bi susuw nkɛntɛnso a saa nneɛma yi betumi anya wɔ w’abusua akwahosan so - titiriw nea ɛwɔ huam a ano yɛ den no. Wɔ saa blog post yi mu no, yɛbɛka mfasoɔ a ɛwɔ so sɛ wobɛpaw nneɛma a wɔde siesie nneɛma a hua nnim na yɛahyɛ nyansa sɛ yɛbɛfa akwan foforɔ a ɛyɛ papa, a DIY ahotew concoctions a wobɛtumi de nneɛma a ahotɔ ne abɔdeɛ mu nneɛma abɔ so ka ho.


Dɛn Nti na Wopaw Nneɛma a Wɔde Hohoro Nneɛma a Hua Nni Mu?

Nneɛma pii a wɔde siesie nneɛma a wɔtaa de di dwuma no de wɔn ho to hua a wɔde yɛ nneɛma so kɛse na ama wɔanya hua a ɛyɛ dɛ kɛse na ama adwene a ɛwɔ ahotew ho no ayɛ kɛse. Nanso, ɛnyɛ nea asiane biara nni saa nneɛma hua a wɔde yɛ nneɛma yi ho. Ebia nnipa binom ti yɛ wɔn yaw, ɛbɛyɛ den sɛ wɔbɛhome, anaasɛ wɔn honam ani ayɛ wɔn ade a nnuru a ɛma hua na ɛkanyan wɔn. Ɛsɛ sɛ mmusua a wɔwɔ mmofra nkumaa no ma wɔn adwene si so titiriw, efisɛ ebia nkokoaa ne mmofra a wɔretu mmirika betumi anya nnuru yi nkɛntɛnso bɔne no kɛse. Nea ɛma asɛm no mu yɛ den kɛse ne sɛ, ɛnsɛ sɛ wɔn a wɔyɛ nneɛma a wɔde tew nneɛma ho no da nneɛma a wɔde yɛ wɔn huam no nyinaa adi, na ɛma ɛyɛ den sɛ wubehu nneɛma a ahobammɔ wom ankasa ma w’abusua.


Nneɛma a Ahobammɔ Wom a Wobɛpaw

Nea eye ne sɛ, akwan bi wɔ hɔ a wobɛfa so akwati nnuru a epira yi a womfa wo fie ahotew mmɔ afɔre. Hwehwɛ nneɛma a wɔde tew nneɛma ho a ɛka pɔtee sɛ "ɛnyɛ huam" anaasɛ "ɛnyɛ huam." Ade foforo a eye ne sɛ wobɛpaw nneɛma a wɔde abɔde mu nneɛma te sɛ ngo a ɛho hia di dwuma na ama woanya hua a ɛyɛ dɛ. Ɛnyɛ sɛ ngo a ɛho hia no nhyɛ nnipa dodow no ara abufuw nko na mmom ɛtaa wɔ tumi a ɛko tia mmoawa ne ɔyare mmoawa a ɛma wo ahotew nhyehyɛe no yɛ kɛse.


DIY Akwahosan Ahotew Nneɛma

Ɔkwan a eye mpo a wobɛfa so ahwɛ ahu sɛ w’abusua ahobammɔ ne sɛ wobɛyɛ wo nneɛma a wode siesie wo ho wɔ fie. Sɛ wode nneɛma kakraa bi a ɛnyɛ den di dwuma a, wubetumi abɔ nneɛma ahorow a ahobammɔ wom na etu mpɔn a wɔde tew nneɛma ho ama w’ahiade ahorow a wode siesie wo ho wɔ ahohuru bere mu no. Adwene ahorow bi ni:

Ahotew a wɔde di dwuma nyinaa:
Fa vinegar fitaa ne nsu afã horow a ɛyɛ pɛ fra toa a wɔde petepete so mu. Fa lemon anaa lavender ngo a ɛho hia kakraa bi ka ho na ama woanya hua a ɛyɛ dɛ.

Ahwehwɛ a wɔde tew nneɛma ho:

Fa nsa a wɔde petepete so kuruwa 1⁄4, vinegar fitaa kuruwa 1⁄4, nsu nkuruwa 2, ne atoko starch tablespoon 1 bom gu toa a wɔde petepete so mu. Wosow no yiye ansa na wode adi dwuma biara.

Nsu a wɔde gu aguaree mu:
Fa baking soda kuruwa 1⁄2, Castile samina tablespoon 1, ne tii dua ngo kakraa bi bom. Fa nsu a ɛdɔɔso ara kwa ka ho na ama woatumi ayɛ aduru.

Fam a ɛho tew: Fa nsu a ɛyɛ hyew galɔn 1, vinegar fitaa kuruwa 1⁄2, ne ngo a ɛho hia kakraa bi (a wopɛ) fra bokiti mu.


Ɛda adi sɛ wowɔ nneɛma yi mu dodow no ara a wɔde asie wo kabinet mu dedaw, na ɛbɛma woatumi ayɛ ade a wɔde siesie fie a ɛhyɛ punch mu fã!

Hwɛ yiye wɔ Greenwashing ho

Bere a ɛyɛ fɛ sɛ wubehu nneɛma a ɛmma nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ne abɔde mu ahotew pii wɔ sotɔɔ ahorow mu no, hwɛ yiye wɔ "greenwashing" ho – nnaadaa aguadi ho akwan a wɔn a wɔyɛ no binom de di dwuma de ma wɔn nneɛma no yɛ te sɛ nea ɛnyɛ nea ɛmma nneɛma a atwa yɛn ho ahyia na ɛyɛ papa sen sɛnea ɛte. Hwɛ nsɛmfua a wɔde di dwuma kɛse no akyi na hwehwɛ nneɛma a wɔde yɛ no mu na woahu ahobammɔ a ɛwɔ ade bi mu. Sɛ w’adwene mu yɛ wo naa a, hwehwɛ adansedi krataa a efi nnipa foforo hɔ te sɛ Green Seal , anaasɛ nhwehwɛmu nneɛma a wɔyɛ wɔ Environmental Working Group’s (EWG) Guide to Healthy Cleaning no mu. Nneɛma a Atwa Yɛn Ho Ahyia Ho Banbɔ Dwumadibea (EPA) nso de akwankyerɛ ahorow ma wɔ nneɛma a ahobammɔ wom a wubetumi de adi dwuma wɔ wo fie mu ho. Wɔn Safer Choice nhyehyɛe no di nneɛma a ɛne wɔn akwahosan gyinapɛn hyia ho adanse sɛ wɔde bedi dwuma dwoodwoo denam wɔn a wɔkyerɛw wɔn din wɔ wɔn wɛbsaet so no so.


Kyerɛkyerɛ Wo Ho Na Paw Nneɛma a Wonim

Ɛnsɛ sɛ wo fie a wobɛma ho atew no sɛe w’abusua akwahosan ho ka. Fa bere kakra hwehwɛ nneɛma a wotɔ no mu anaasɛ yɛ wo nneɛma a wode siesie fie no mu na woahu nea wode redi dwuma ankasa. Wubetumi nso ne intanɛt so mpɔtam, awofo akuw, ne ahotew ho blog ahorow a wɔatu wɔn ho ama ahotew akwan foforo a asiane biara nni ho adi nkitaho na woanya nkɔso a aba foforo wɔ nneɛma ne akwan a wɔfa so siesie nneɛma a ahoɔden wom ho nsɛm.


Bere a woresiesie wo ho ama bere a wode ahohuru bere mu ahotew bɛsan ayɛ foforo na woayi nneɛma afi hɔ no, kae sɛ wubesusuw w’adɔfo akwahosan ne ahobammɔ ho. Sɛ wopaw nnuru a wɔde si ananmu a hua nnim na wopaw nneɛma a ɛma w’abusua ne nneɛma a atwa yɛn ho ahyia no yiyedi di kan so no, wubetumi anya asomdwoe bere a woma wo fie yɛ foforo na ɛho tew no. Gye DIY ahotew ano aduru tom, kyerɛkyerɛ wo ho wɔ nneɛma a ahoɔden wom a wobɛpaw ho, na ma afe yi ahohuru bere mu ahotew no nnya wo fie ne w’abusua mfaso ankasa wɔ akwan pii so sen biako!

San kɔ blog so