Springing Into Action: The Ultimate Guide to Last-Minute Family Vacations!

Springing Into Action: Akwankyerɛ a Etwa To a Ɛfa Abusua Akwamma a Ɛtwa Toɔ Ho!

Hey hɔ, mfɛfo awofo akuw! So wote ɔpɛ a ɛba mpofirim sɛ wubeguan afi da biara da ayayade no mu na wo ne wo munchkins nketewa no afi ahohuru bere mu akwantu a ɛba ara kwa ase no nka? Wiɛ, nsuro, efisɛ manya w’akyi! Fa wo ho hyɛ mu bere a yɛde yɛn ti kɔ wiase a basabasayɛ wom nanso ɛyɛ anigye a ɛne sɛ yɛne mmofra no bɛyɛ ahohuru bere mu akwamma simma a etwa to no mu. Buckle up, efisɛ saa teaseɛnam yi reyɛ ayɛ wuram!


Anamɔn 1: Gye Basabasayɛ no tom

Alright, momma yɛnka no pen – spontaneity nyɛ ma wɔn a wɔn koma ayɛ mmerɛw, titiriw bere a woanya nnipa nketewa pack bi wɔ tow mu. Nanso hey, ɛhe na anigye a ɛwɔ nhyehyɛe a wobɛyɛ wɔ biribiara a ɛkɔ akyiri mu ɔkwan biara so no wɔ? Gye basabasayɛ no tom, fa akuturuku no bobɔw, na siesie wo ho sɛ wobɛkae nneɛma bi a wo werɛ remfi da!


Anamɔn 2: Destination Roulette

Afei, to w’ani, tow agyan gu asase mfonini bi so (anaasɛ ma wo ba ketewa no nyɛ – wɔanya botae pa a ɛyɛ nwonwa), na voila! Woanya wo ho baabi a wobɛkɔ. Sɛ́ ɛyɛ mpoano guankɔbea, bepɔw so ahomegye, anaa kurow mu akwantu a ɛnyɛ nhyehyɛe no, wiase no yɛ wo oyster – anaasɛ wɔ eyi mu no, w’agorudibea!


Anamɔn 3: Fa aperepere hwehwɛ Dabere

Okay, enti woasi baabi a worekɔ no ho gyinae – afei bere aso sɛ wohwehwɛ baabi a wobɛbɔ. Ampa, Airbnb a ɛyɛ fɛ a wobɛkyerɛw anaasɛ ahɔhodan mu dan a wobɛfa mu no betumi ayɛ te sɛ adwuma a ɛyɛ den wɔ simma a etwa to mu, nanso kae: mmere a ɛyɛ hu no hwehwɛ sɛ wɔyɛ nneɛma a ɛyɛ hu. Channel wo mu ninja na siesie wo ho sɛ wobɛbɔ bere a dade no yɛ hyew!


Anamɔn 4: Pack Te sɛ obi a Ɔtwentwɛn So

Ah, packing – ɔwofoɔ biara anigyedeɛ a n’ani gye ho paa. Nanso hena na ohia nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma a wɔahyehyɛ no yiye ne bag a wɔde kɔla ahyɛ mu bere a wubetumi atow biribiara agu bag mu na woabɔ mpae ama nea eye sen biara no? Fa saa asuguare ntade, aduru a ɛbɔ wo ho ban fi owia ho, ne nnuan a ɛdɔɔso a wode bɛma asraafo kakraa bi aduan (efisɛ momma yɛnyɛ ankasa, ɛnsɛ sɛ wobu mmofra a ɔkɔm de wɔn adewa), na wo ho ye sɛ wobɛkɔ!


Anamɔn 5: Bɔ Ɔkwan no so, Jack!

Bere a wɔato baabi a worekɔ no mu na wo bag ahorow (kakra bi) ahyɛ mu ma no, bere aso sɛ wobɔ ɔkwan a ɛda hɔ no so! Load up the minivan, cue up the ultimate road trip playlist, na siesie wo ho sɛ wubefi akwantu a serew, akwantu, ne ebia aguaree ahomegye kakraa bi ahyɛ mu ma wɔ kwan no so.


Anamɔn 6: Fa Punches no bobɔw

Tie, nneɛma bɛkɔ yiye – ɛno yɛ abusua akwamma a ɛba ara kwa no su ara kwa. Efi wimhyɛn a wɔantumi ankɔ so kosi abufuw a wubenya wɔ ice cream a wɔayam ho so no, hwɛ nea wonhwɛ kwan kwan na fa akuturuku no bobɔw te sɛ awofo a wɔn ho akokwaw a woyɛ no. Ne nyinaa akyi no, ne nyinaa yɛ akwantu no fã, ɛnte saa?


Anamɔn 7: Fa wo ho hyɛ mu Bere Biara

Ɛmfa ho sɛnea ɛbɛyɛ basabasa na wontumi nhu nea ɛbɛba no, biribiara nni hɔ a ɛte sɛ ahohuru bere mu akwamma a wo ne wɔn a wodɔ wɔn no nya simma a etwa to koraa. Fa wo ho hyɛ bere biara mu – papa, bɔne, ne nea ɛyɛ nnam – na fa saa nkae yi sɛ ɛsom bo mfe a ɛreba no.


Na ɛhɔ na wowɔ no, nkurɔfo – akwankyerɛ a etwa to a wode bɛyɛ nhyehyɛe ama simma a etwa to ahohuru bere mu akwamma ne wo kiddos! Enti tow ahwɛyiye gu mframa mu, gye nea ɛba ara kwa tom, na siesie wo ho ma nkwa nna nyinaa mu akwantu no. Ne nyinaa akyi no, asetra yɛ tiaa dodo sɛ wobɛma fifiri ayɛ nneɛma nketenkete no – titiriw bere a woanya wuram mmofra kuw bi a wɔtwe wo ho no! Akwantu a ɛyɛ anigye, mfɛfo awofo!

San kɔ blog so